Viltspår/ Eftersök


 

Anlagsklass


Spårlängd 600 m
4 Räta vinklar Minst 50 m mellan vinklarna.
Ca 15 m bloduppehåll på raksträcka.
S kanken släpas hela vägen utan uppehåll.
Om två hjälps åt ska den som blodar gå sist.
Blodas 2-5 timmar före start . Tiden räknas när man börjar bloda. 1/3 Liter blod till ett spår. Spårläggarkäpp med 2x2 cm kontaktyta mot marken eller stänkflaska används. 1 m mellan blodstämplar, tätare de första tio metrarna. Spårlinan får ej överstiga 10 m. Avståndet mellan hund & förare ska vara minst 5 m. Vid svårframkomlig terräng får linan släppas eller fattas kortare. Föraren får stötta hunden med lågmälta tilltal. Om hunden fåt tappt på grund av uppenbar viltstörning får föraren visa hunden tillbaks på spåret (Gäller även öppenklass). Skånken läggs vid spårets slut, ej synligt för föraren dock utan att gömmas.
Hunden behöver inte markera skanken men det ska gå att konstatera att den slutat spåra. Spårtid max 30 minuter.
För godkännande krävs att hunden visat utmärkt förmåga att följa spåret, arbetat i lämpligt temo och inte behövt någon hjälp att efter tappt återfinna spåret. (Gäller ej viltstörning - se ovan).

 

 

Öppen Klass


Godkänt anlagsprov krävs före start i öppen klass. 12-24 Timmar gammalt spår. 3 st bloduppehåll på ca 15 meter varav två vinklar.
I den ena av dessa vinklar går spårläggaren utan ytterligare inblodning tillbaka ca 15 meter, vid sidan av det lagda spåret på raksträckan, och gör vinkeln där.
Skottprövning : 50 - 100 meter före spårslutet sätts eller läggs hunden. Domaren går ca 10 meter från hunden i
spårets riktning och avlossar ett skott med hagelvapen eller startpistol 9mm knallammunition. Skytten återvänder och visar föraren i vilken riktning denne ska fortsätta spåret. Viss iver kan tolereras men följande räknas som allvarliga fel: Uppenbar skotträdsla,
okontrollerbar upphetsning, vägran att fullfölja spårningsarbetet. Spårtid max 45 minuter.
För första pris krävs att hunden uppvisat
godkänd skottreaktion, utmärkt förmåga att följa spåret, arbeta i lämpligt tempo, endast med stöd från föraren och utan ingripande av domaren nått spårets slut inom föreskriven tid.
Utmärkt spårningsförmåga : Hunden spårar målmedvetet och spårsäkerhet och har endast
ett par mindre tappter som den reder ut självständigt. Klarar vinklarna utan större svårigheter.
Lämpligt tempo : Hunden arbetar på i ett följsamt sätt i ett så lugnt tempo att den kan fungera effektivt i en faktisk eftersöktsituation.
Självständighet :
Stöd från föraren : Lågmäld uppmuntran då hunden spårat rätt.
Hjälp : Förarens återföring av hund till spåret, utan domarens medverkan, då föraren ser att hunden är på villovägar eller inte kan finna spåret.
Hund får avlägsna sig högst 100 meter från spåret innan ingripande görs av domaren.

 

Viltspårschampion

 

För att bli viltspårschampion SVCH krävs 3 första pris i öppenklass av minst två domare samt utställningsmerit.
(lägst 2:a pris i öppen klass) Viltspårprov arrangeras av diverse klubbar.

 

Inköp av blod

 

Enligt gällande lagstiftning finns möjlighet att erhålla tillstånd för användning av animaliska biprodukter i undervisningssyfte. Jordbruksverket har därigenom möjlighet att godkänna användning av blod av livsmedelskvalitet för träning och bedömning av hundar som är avsedda för sökning efter skadat vilt.

Observera att godkännande även krävs för blod som inhandlas i livsmedelsbutik.

Som villkor för beslutet gäller att blodet bara får inhandlas från de ställen som angivits i ansökan samt att blodet inte får användas förrän tidigast två veckor efter det att blodet lämnat slakteriet. Anledningen till detta är att möjligheten då ökar att hinna stoppa utläggningen i skog och mark i den händelse smittsam sjukdom (t.ex. mul- och klövsjuka eller svinpest) spåras till djur som passerat slakteriet och varor som lämnat slakteriet därigenom måste återkallas.

En avgift om 200 kronor tas ut för godkännandet. Avgiften ska vara inbetald för att ansökan skall tas upp för prövning. Godkännandet ges normalt på tre år.

För att lägga blodspår med blod från vilda djur krävs inget tillstånd från Jordbruksverket. Blod från vilda djur får dock bara användas om det kommer från djur som man inte misstänker är infekterade med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur.

 

Källa: Jordbruksverket