MH

Cazpher´s MH Ronneby 6 Maj - 2006 Domare: Edner Helene

MH 6/5-06
1
2
3
4
5

1a
Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt skyggar och drar sig undan
Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b
Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka
Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll
Följer med hela sträckan, neutral
Följer med villigt, engagerar sig
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller
1c
Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök
Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren
Accepterar, är neutral
Accepterar, svarar med kontakt-beteende
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren
2a
Lek 1
Leklust
Leker ej
Leker ej, men visar intresse
Leker startar långsamt, men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b
Lek 1
Gripande
Griper ej
Griper ej, nosar på föremålet
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt med hela munnen
Griper direkt, hugger föremålet
2c
Lek 1
Dragkamp
Biter ej
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot
Biter drar emot, släpper, tar om
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
3a:1
Förföljande
Startar ej
Startar men avbryter
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3a:2
Förföljande
Startar ej
Startar men avbryter
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Startar med hög fart, målinriktad bromsar in vid bytet
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b:1
Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram
Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper
Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder
3b:2
Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram
Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Griper direkt, släpper
Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder
4
Aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv
Är uppmärksam och lugn står, sitter eller ligger
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-förhöjningar
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
5a
Avst. Lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad
Kontroll. Avbrott kan förekomma
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b
Avst. Lek
Hot/Agg
Inga skall eller morrningar
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del
5c
Avst. Lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten, ointresserad
Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet
Går fram när figuranten ger sig tillkänna
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning
Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d
Avst. Lek
Leklust
Visar inget intresse
Leker ej men visar intresse
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
5e
Avst. Lek
Samarbete
Visar inget intresse
Blir aktiv men avbryter
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a
Överraskning
Rädsla
Stannar, kort stopp
Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Flyr högst fem meter
Flyr mer än fem meter
6b
Överraskning
Hot/Agg
Visar inga hotbeteenden
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Visar flera hotbeteenden och någon attack
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6c
Överraskning
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen / går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen lockar på hunden
Går fram till overallen när föraren står bredvid
Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan
Går fram till overallen utan hjälp
6d
Överraskning
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e
Överraskning
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen
Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle
Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen
Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efterhand
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a
Ljudkänsl
Rädsla
Stannar, kort stopp
Hukar sig och stannar
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Flyr högst fem meter
Flyr mer än fem meter
7b
Ljudkänslt
Nyfikenhet
Går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet lockar på hunden
Går fram till skramlet när föraren står bredvid
Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan
Går fram till skramlet utan hjälp
7c
Ljudkänsl
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna
Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d
Ljudkänsl
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan
Stannar upp. Luktar tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid minst två tillfällen
Biter i/leker mot skramlet. Intresset avtar efterhand
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager
8a
Spöken
Hot/Agg
Visar inga hotbeteenden
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Visar flera hotbeteenden och någon attack
Visar hotbeteenden och flera attacker
8b
Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig
Tittar till mot spökena då och då
Kontrollerar
/handlar mot spöken. Långa avbrott
Kontrollerar
/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet
8c
Spöken
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d
Spöken
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad
Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden
Går fram till spöket när föraren står bredvid
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
Går fram till spöket utan hjälp
8e
Spöken
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsöka
Accepterar kontakt helt oengagerad, men drar sig inte undan
Besvarar kontakt när figurant bjuder
Tar kontakt själv, balanserad
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla
9a
Lek 2
Leklust
Leker ej
Leker ej, men visar intresse
Leker startar långsamt, men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b
Lek 2
Gripande
Griper ej
Griper ej, nosar på föremålet
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt med hela munnen
Griper direkt, hugger föremålet
10
Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet
Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser
/avstår skott